Het is de leraar toegestaan om lessen te cancelen wanneer deze een telefoontje ontvangt voor een optreden op de lesdag. Het is de leraar verplicht deze lessen in te halen in de inhaalweken.

Bij afmelden van de leerling binnen 48 uur van de start tijd van de les, wordt er geen inhaalles gepland door de leraar, omdat deze niet genoeg tijd heeft gehad om een andere leerling in te plannen op de gemiste lestijd.

Bij afmelden van de leerling meer dan 48 uur voor de start tijd van de les, zal de leraar het mogelijke doen om te proberen een inhaalles te plannen. Wanneer de week van dat moment te druk is en er zijn geen plekken over, dan wordt de les naar een van de 3 inhaalweken verplaatst. Gebeurt dit vaker dan 2 keer vanuit de kant van de leerling, dan worden er geen inhaallessen meer geregeld.

De leraar heeft het recht om een abonnement per direct stop te zetten. Echter zal dit in de praktijk pas na goed overleg met ouders worden besloten. De meest voornaamste reden voor het ontbinden van het abonnement zijn een ongemotiveerde houding, te weinig oefenen of een missende werkende connectie tussen leraar en leerling.

Het is zowel de leraar als leerling niet toegestaan fysiek contact met elkaar te hebben tijdens de les. De leraar zal dan ook niet de handen van de leerling oppakken om voor te doen hoe deze horen te bewegen over de toetsen van de piano. Dit wordt enkel verbaal uitgelegd en gedemonstreerd.

Het is niet toegestaan om onaangekondigd vriendjes of vriendinnetjes mee te nemen naar de les.

Lesgeld dient volgens ondertekend inschrijfformulier precies op de 1e van de maand betaald te worden. Gebeurd dit herhaaldelijk niet of wordt dit helemaal vergeten, dan is de leraar bevoegd om zonder waarschuwing te stoppen met les geven van de desbetreffende leerling, wegens de onnodige hoeveelheid boekhoudkundig werk dat hierdoor ontstaat. Ouders wordt ten zeerste aangeraden om 3 minuutjes de tijd te nemen om een automatische betaling in te stellen voor de maanden september tot en met juni. In juli en augustus hoeft er niet betaald te worden zoals uitgebreid omschreven in de emails en het inschrijfformulier. Gebeurd dit toch dan is de leraar niet verplicht dit geld retour te sturen, ook in dit geval omdat het enorm veel boekhoudkundig werk oplevert waar de leraar druk genoeg is met optreden, touren en opnemen van muziek.

De leraar heeft het recht om een abonnement stop te zetten wanneer er bij de leerling te weinig affiniteit met het instrument blijkt naarmate het lesseizoen vordert. Dit zal altijd in samenspraak met ouders gebeuren.